Sunday

OCT 18, 2020

公園通りクラシックス (Tokyo, Japan)

Three Visions of a Secret

Shinichiro Mochizuki - piano

Joji Sawada - bass

Shinya Fukumori - drums

TUESDAY

Nov 3, 2020

森のジャズ祭 (Tokyo, Japan)

Aya Kurosawa - vocals

Sumire Kuribayashi - piano

Shinya Fukumori - drums

Wednesday

Nov 25, 2020

Blues Alley Japan (Tokyo, Japan)

Masaki Hayashi Group

Atsuki Yoshida - violin

Hiroshi Suzuki - saxophones, flute

Kazuma Fujimoto - guitar

Masaki Hayashi - piano

Takashi Sugawa - bass, cello

Shinya Fukumori - drums

Saturday

Nov 28, 2020

Bar One Count (Kamakura, Japan)

Kazuma Fujimoto - guitar

Satoshi Kitamura - bandoneon

Shinya Fukumori - drums

Copyright © 2010 - 2020 Shinya Fukumori All rights reserved.