SUNDAY

Feb 21, 2021

Bamboo Club (Osaka, Japan)

URACHROME II

Takanori Suzuki - clarinet

Suomi Morishita - guitar

Masaki Kai - bass

Shinya Fukumori - drums

THURSDAY

Mar 4, 2021

Koendori Classics (Tokyo, Japan)

Kazuma Fujimoto

Sumire Kuribayashi - piano

Toru Nishijima - bass

Shinya Fukumori - drums

SUNDAY

Mar 28, 2021

aire ameno (Tokyo, Japan)

Kazuma Fujimoto - guitar

Shinya Fukumori - drums

Monday

May 31, 2021

COTTON CLUB (Tokyo, Japan)

Another Story

Salyu - vocals

Satoshi Kitamura - bandoneon

Kazuma Fujimoto - guitar

Masaki Hayashi - piano

Toru Nishijima - bass

Shinya Fukumori - drums

Copyright © 2010 - 2021 Shinya Fukumori All rights reserved.